โบนัสช่วยเหลือ 8% เกมสล็อต PTPT Slots SOS 8% Bonus Promotion

ขอรับเงินคืนได้ทุกวัน โอกาสที่จะได้ยอดเสียกลับคืนมาด้วยโบนัสช่วยเหลือ 8% เกมสล็อต PT ระยะเวลาโปรโมชั่น : เริ่มวันที่ 1  มกราคม – 30 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 – 23:59 น. (GMT+8)

เกม : Slot Online

ประเภทเกม : เกมสล็อต PT

โบนัสช่วยเหลือจากยอดเงินเสียสุทธิรับได้สูงสุดต่อครั้งรับได้สูงสุดต่อวันการปรับโบนัสยอดหมุนเวียนโบนัส
8%ก่อนหน้า 24 ชั่วโมง3,000 บาท5,000 บาทภายใน 1 ชั่วโมง8 เท่า

วิธีการ : สมาชิกต้องทำตามเงื่อนไขการขอรับโบนัสช่วยเหลือดังนี้

เงื่อนไขการขอรับ
เกมส์สล็อต PT  และ เกมส์สล็อต Fun88 เท่านั้น
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี PT + เกมส์สล็อต = น้อยกว่า 5 บาท
ยอดเงินเสียสุทธิขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 2,500 บาท
ยอดเงินฝาก –  ยอดเงินถอน = ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท 
ยอดเงินโอนเข้า – ยอดเงินโอนออก ในบัญชีเกมส์ PT และ เกมส์สล็อต = ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

หมายเหตุ: ทางเราจะนำยอดเงินเสียสุทธิ หรือ ยอดเงินโอน ยอดใดยอดหนึ่งที่มีจำนวนน้อยกว่ามาคำนวณในการให้โบนัสช่วยเหลือ ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้า 24 ชั่วโมง เมื่อสมาชิกทำการขอรับ หรือ การขอรับครั้งล่าสุดประสบผลสําเร็จ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. โปรโมชั่นนี้เปิดสำหรับสมาชิกที่ใช้สกุลเงินไทยบาทเท่านั้น
 2. สมาชิกจะได้รับโบนัสช่วยเหลือ 8% จากยอดเงินเสียสุทธิก่อนหน้า 24 ชั่วโมง
 3. สมาชิกสามารถขอรับได้สูงสุด 3,000 บาท ต่อครั้ง
 4. สมาชิกสามารถขอรับได้สูงสุด 5,000 บาท ต่อวัน
 5. สมาชิกสามารถขอรับได้โดยคลิกที่ “โบนัสช่วยเหลือ” ซึ่งอยู่ด้านขวาของหน้าเกมส์สล็อต หรือ จากตัวเลือกรายการในหัวข้อ “ธนาคาร” ที่แถบด้านบน
 6. เงินโบนัสช่วยเหลือจะปรับเข้าสู่บัญชีเกมส์สล็อตภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการขอรับโบนัสสำเร็จ ซึ่งยอดเงินโบนัสในเกมส์สล็อต จะถูกล็อคในการโอนเงิน จนกระทั่งสมาชิกได้ทำตามเงื่อนไขเพื่อปลดล็อคเงินโบนัส
 7. เมื่อสมาชิกได้รับเงินโบนัสช่วยเหลือ สมาชิกต้องทำยอดเงินหมุนเวียน 8 เท่า ในบัญชีเกมส์สล็อต เพื่อทำการปลดล็อคเงินโบนัส ในกรณีที่สมาชิกมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเกมส์สล็อต ไม่มากกว่า 5 บาท จำนวนเงินโบนัสช่วยเหลือจะทำการปลดล็อคโดยอัตโนมัติ
 8. เมื่อสมาชิกได้รับเงินโบนัสช่วยเหลือ สมาชิกต้องทำยอดเงินหมุนเวียน 8 เท่า ในบัญชีเกมส์สล็อต เพื่อทำการปลดล็อคเงินโบนัส ในกรณีที่สมาชิกมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเกมส์สล็อต ไม่มากกว่า 5 บาท จำนวนเงินโบนัสช่วยเหลือจะทำการปลดล็อคโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ : สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าสู่ บัญชีเกมส์สล็อต ในช่วงเวลาของการทำยอดเงินหมุนเวียน แต่ยอดเงินโอนเข้าจะถูกล็อคเช่นกัน
 9. โบนัสช่วยเหลือสามารถขอรับได้หลายครั้งต่อวัน เมื่อสมาชิกสามารถทำตามเงื่อนไข และ ข้อตกลงตามที่ระบุไว้ทั้งหมด
 10. เมื่อสมาชิกทำการขอรับสำเร็จแล้ว โบนัสแรกเข้า และ โบนัสเงินเพิ่มทั้งหมดที่มีสถานะ กำลังดำเนินการ ล็อค และ ปล่อยเงิน ในสล็อต PT และ เกมส์สล็อต จะถูกยกเลิกทั้งหมด ยกเว้นสถานะที่ได้รับโบนัสไปแล้วจะไม่ถูกยกเลิกเงินโบนัส
  หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบสถานะโบนัสสำหรับเกมส์สล็อต และ สล็อต PT ของสมาชิก ก่อนทำการขอรับโบนัสช่วยเหลือ ซึ่งทาง Fun88 จะขอปฏิเสธในการรับผิดชอบใดๆ สำหรับการถูกยกเลิกโบนัสของสมาชิก
 11. ยอดหมุนเวียนที่เกมส์โต๊ะ , เกมส์การ์ดในเกมส์สล็อต และเกมส์สล็อต Fu Fish จะไม่นำมานับรวม

โปรโมชั่นแนะนำ

Slots SOS Bonus Promo FUN88 Slot
slot turnover bonus get reward